We Are Hiring Auto Car Mechanics And Electricians Currently In Khobar Or Dammam – Khobar

Employer: Intellectual Creative Communication Services Pvt Ltd
Industry: Saudi Arabia Jobs
Location: Saudi Arabia

We are hiring Auto car Mechanics and electricians currently in Khobar or Dammam
Full time or part-time candidates can apply. We prefer a candidate with Transferable Iqama.
Good work environment, high On-time Salary with money incentives
Friday closed
Accommodation & Transportation by us
Call or WhatsApp 053-226-9900
Kumukuha kami ng mga Auto car Mechanics at electrician na kasalukuyang nasa Khobar o Dammam
Maaaring mag-apply ang mga full time o part-time na kandidato. Mas gusto namin ang isang kandidato na may Transferable Iqama.
Magandang kapaligiran sa pagtatrabaho, mataas na On-time na Suweldo na may mga insentibo sa pera
Sarado ang biyernes
Tirahan at Transportasyon namin
Tumawag o WhatsApp 053-226-9900


[ Apply at: [javascript protected email address] ]

More jobs in Saudi Arabia ...